پروفایل مس ابادان به مربیگری امیر007
مس ابادان
امتیاز کل :
۹۰۰
برد:
۱۴۳
باخت:
۱۰۴
مساوی:
۱۱۱
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
سانتر
امیر007
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
آخرین ورود :
۱۳۹۲/۰۲/۲۰
تعداد بازدید:
۸۸۱
درصد كسب پیروزی :
%۳۹
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی