پروفایل جان سخت10 به مربیگری نوید
جان سخت10
امتیاز کل :
۱۶۳۲
برد:
۲۰۷
باخت:
۳۹۶
مساوی:
۳۰۵
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
نوید
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۲/۱۸
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۳/۱۷
تعداد بازدید:
۲۴۲۹
درصد كسب پیروزی :
%۲۵
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع متوسط
نور
نوع متوسط
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!