پروفایل فارکس 007 به مربیگری امیر خان
فارکس 007
امتیاز کل :
۷۴۱۲
برد:
۴۰۲۸
باخت:
۹۴۸
مساوی:
۶۷۲
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
امیر خان
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۳۱
تعداد بازدید:
۱۱۸۴۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • 72
  ۷۲ بار قهرمانی
 • 70
  ۷۰ بار دومی
 • 54
  ۵۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
چمن
نوع عالی
دوستان
  هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!