پروفایل فارکس 007 به مربیگری امیر خان
فارکس 007
امتیاز کل :
۷۵۷۳
برد:
۴۰۵۹
باخت:
۹۶۸
مساوی:
۶۸۰
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
امیر خان
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۰۷
تعداد بازدید:
۱۱۹۶۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • 74
  ۷۴ بار قهرمانی
 • 71
  ۷۱ بار دومی
 • 56
  ۵۶ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
دوستان
  هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!