پروفایل فارکس 007 به مربیگری امیر خان
فارکس 007
امتیاز کل :
۷۶۸۵
برد:
۴۰۷۵
باخت:
۹۸۳
مساوی:
۶۹۶
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
امیر خان
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۰۷
تعداد بازدید:
۱۲۲۱۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۸
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع معمولی
لیدر
لیدر حرفه ای
چمن
نوع معمولی
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!