پروفایل عشق من اق قلا به مربیگری مینا
عشق من اق قلا
امتیاز کل :
۷۰۷۰
برد:
۱۷۳۰
باخت:
۱۱۷۳
مساوی:
۸۴۶
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
مینا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۴
تعداد بازدید:
۱۸۹۹
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 57
    ۵۷ بار قهرمانی
  • 62
    ۶۲ بار دومی
  • 60
    ۶۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب