پروفایل عشق من اق قلا به مربیگری مینا
عشق من اق قلا
امتیاز کل :
۷۳۵۷
برد:
۱۷۹۰
باخت:
۱۲۰۵
مساوی:
۸۶۷
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
حمله
مینا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
تعداد بازدید:
۱۹۶۹
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 59
    ۵۹ بار قهرمانی
  • 65
    ۶۵ بار دومی
  • 64
    ۶۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی