پروفایل بارسا پارسا به مربیگری ░▒ پارسا ░▒
بارسا پارسا
امتیاز کل :
۷۳۲۷
برد:
۲۲۵۸
باخت:
۱۵۵۳
مساوی:
۷۷۷
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
░▒ پارسا ░▒
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۰۴
تعداد بازدید:
۱۰۶۹۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 74
    ۷۴ بار قهرمانی
  • 63
    ۶۳ بار دومی
  • 45
    ۴۵ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی