پروفایل ستارگان آبی دل به مربیگری مجتبی مورینیو
ستارگان آبی دل
امتیاز کل :
۱۵۳۸
برد:
۷۷۴
باخت:
۱۴۸
مساوی:
۲۳۹
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
مجتبی مورینیو
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۲/۰۱
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۱۱/۱۷
تعداد بازدید:
۴۶۳۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر