پروفایل تک یوونتوس به مربیگری صادق
تک یوونتوس
امتیاز کل :
۲۲۷۰
برد:
۵۳۶
باخت:
۴۴۳
مساوی:
۴۰۴
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
صادق
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۱/۲۸
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۵/۱۸
تعداد بازدید:
۲۴۱۵
درصد كسب پیروزی :
%۳۷
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی