پروفایل تیم کمکی سه به مربیگری حسن
تیم کمکی سه
امتیاز کل :
۱۳۲۹
برد:
۱۸۱
باخت:
۳۰۹
مساوی:
۲۲۲
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
حسن
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۱/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۹/۰۶
تعداد بازدید:
۲۳۰۷
درصد كسب پیروزی :
%۲۵
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی