پروفایل ماتادووور به مربیگری صادق
ماتادووور
امتیاز کل :
۳۵۴۸
برد:
۱۷۴۳
باخت:
۹۷۴
مساوی:
۱۰۹۵
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پاس بلند
صادق
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۱/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۰۸/۲۹
تعداد بازدید:
۲۷۱۸
درصد كسب پیروزی :
%۳۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • 30
  ۳۰ بار قهرمانی
 • 30
  ۳۰ بار دومی
 • 36
  ۳۶ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
دوستان
  هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!