پروفایل ماتادووور به مربیگری صادق
ماتادووور
امتیاز کل :
۳۵۶۵
برد:
۱۷۴۶
باخت:
۹۷۴
مساوی:
۱۰۹۶
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پاس بلند
صادق
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۱/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۰۸/۲۹
تعداد بازدید:
۲۸۲۳
درصد كسب پیروزی :
%۳۸
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!