پروفایل برگزیده ی لیگ به مربیگری اشی
برگزیده ی لیگ
امتیاز کل :
۱۰۵۳
برد:
۵۵۷
باخت:
۱۰۳
مساوی:
۱۴۱
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
اشی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۱/۱۵
آخرین ورود :
۱۳۹۱/۱۲/۲۹
تعداد بازدید:
۱۹۷۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
نور
نوع متوسط
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع متوسط