پروفایل گروه کاه به مربیگری رویا
گروه کاه
امتیاز کل :
۵۵۲
برد:
۹۷
باخت:
۹۲
مساوی:
۵۴
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس بلند
رویا
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۱/۱۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۸
تعداد بازدید:
۱۲۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 5
    ۵ بار قهرمانی
  • 9
    ۹ بار دومی
  • 3
    ۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی