پروفایل یاشاترکمن صحرا به مربیگری ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
یاشاترکمن صحرا
امتیاز کل :
۷۳۰۴
برد:
۲۴۹۷
باخت:
۱۱۸۷
مساوی:
۴۸۹
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۲۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۲۸
تعداد بازدید:
۵۲۰۱
درصد كسب پیروزی :
%۵۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 83
    ۸۳ بار قهرمانی
  • 54
    ۵۴ بار دومی
  • 51
    ۵۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی