پروفایل یاشاترکمن صحرا به مربیگری ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
یاشاترکمن صحرا
امتیاز کل :
۷۴۵۸
برد:
۲۵۳۰
باخت:
۱۲۱۹
مساوی:
۵۰۲
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۲۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۵
تعداد بازدید:
۵۴۰۹
درصد كسب پیروزی :
%۵۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 84
    ۸۴ بار قهرمانی
  • 55
    ۵۵ بار دومی
  • 51
    ۵۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی