پروفایل فولینکا به مربیگری ریما
فولینکا
امتیاز کل :
۵۱۲۵
برد:
۲۴۴۴
باخت:
۳۷۱۵
مساوی:
۲۶۷۷
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
ریما
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۱/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۰۵
تعداد بازدید:
۳۹۱۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 50
    ۵۰ بار قهرمانی
  • 45
    ۴۵ بار دومی
  • 46
    ۴۶ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی