پروفایل فولینکا به مربیگری ریما
فولینکا
امتیاز کل :
۴۹۵۴
برد:
۲۳۵۸
باخت:
۳۵۹۶
مساوی:
۲۵۹۵
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
ریما
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۱/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۱/۰۶
تعداد بازدید:
۳۸۲۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 49
    ۴۹ بار قهرمانی
  • 44
    ۴۴ بار دومی
  • 43
    ۴۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
لیدر
لیدر
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب