پروفایل فولینکا به مربیگری ریما
فولینکا
امتیاز کل :
۵۲۴۴
برد:
۲۴۹۵
باخت:
۳۸۴۰
مساوی:
۲۷۶۷
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
پرس
ریما
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۱/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۳۰
تعداد بازدید:
۴۰۰۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 52
    ۵۲ بار قهرمانی
  • 45
    ۴۵ بار دومی
  • 46
    ۴۶ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر