پروفایل فولینکا به مربیگری ریما
فولینکا
امتیاز کل :
۵۵۷۸
برد:
۲۷۳۱
باخت:
۳۹۵۷
مساوی:
۳۰۰۳
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
ریما
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۱/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۰۱
تعداد بازدید:
۴۱۹۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 54
    ۵۴ بار قهرمانی
  • 47
    ۴۷ بار دومی
  • 50
    ۵۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر