پروفایل فولینکا به مربیگری ریما
فولینکا
امتیاز کل :
۴۸۶۲
برد:
۲۳۱۷
باخت:
۳۵۴۰
مساوی:
۲۵۴۸
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
ریما
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۱/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۰۶
تعداد بازدید:
۳۷۷۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 48
    ۴۸ بار قهرمانی
  • 42
    ۴۲ بار دومی
  • 42
    ۴۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر
نور
نوع عالی