پروفایل فولینکا به مربیگری ریما
فولینکا
امتیاز کل :
۵۴۳۶
برد:
۲۵۷۶
باخت:
۳۹۰۱
مساوی:
۲۸۹۷
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
ریما
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۱/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۲۸
تعداد بازدید:
۴۰۷۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 53
    ۵۳ بار قهرمانی
  • 47
    ۴۷ بار دومی
  • 50
    ۵۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی