پروفایل فولینکا به مربیگری ریما
فولینکا
امتیاز کل :
۵۰۲۶
برد:
۲۴۰۳
باخت:
۳۶۵۶
مساوی:
۲۶۴۱
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
ریما
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۱/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۲/۰۶
تعداد بازدید:
۳۸۸۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 49
    ۴۹ بار قهرمانی
  • 45
    ۴۵ بار دومی
  • 43
    ۴۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر