پروفایل فولینکا به مربیگری ریما
فولینکا
امتیاز کل :
۴۷۶۳
برد:
۲۲۶۵
باخت:
۳۴۷۶
مساوی:
۲۴۸۴
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
ریما
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۱/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۳۰
تعداد بازدید:
۳۷۲۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 48
    ۴۸ بار قهرمانی
  • 40
    ۴۰ بار دومی
  • 41
    ۴۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی