پروفایل رئیس اف سی به مربیگری فرهاد مجیدی
رئیس اف سی
امتیاز کل :
۲۹۵۴
برد:
۷۰۱
باخت:
۳۹۵
مساوی:
۳۷۴
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
فرهاد مجیدی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۱/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۱۱/۲۱
تعداد بازدید:
۲۹۶۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع معمولی