پروفایل گل سرخ آرزوها به مربیگری محمد کاظمی
گل سرخ آرزوها
امتیاز کل :
۷۴۴۷
برد:
۸۲۷۹
باخت:
۱۸۰۱
مساوی:
۹۱۵
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
محمد کاظمی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۱۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۲۸
تعداد بازدید:
۱۵۲۴۷
درصد كسب پیروزی :
%۵۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • 73
  ۷۳ بار قهرمانی
 • 54
  ۵۴ بار دومی
 • 52
  ۵۲ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
دوستان
  هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!