پروفایل گل سرخ آرزوها به مربیگری محمد کاظمی
گل سرخ آرزوها
امتیاز کل :
۶۸۹۷
برد:
۷۶۶۴
باخت:
۱۶۷۰
مساوی:
۸۶۵
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
سانتر
محمد کاظمی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۱۱
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۰۱
تعداد بازدید:
۱۴۵۰۷
درصد كسب پیروزی :
%۶۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • 67
  ۶۷ بار قهرمانی
 • 53
  ۵۳ بار دومی
 • 48
  ۴۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
دوستان
  هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!