پروفایل گل سرخ آرزوها به مربیگری محمد کاظمی
گل سرخ آرزوها
امتیاز کل :
۷۲۸۷
برد:
۸۱۱۰
باخت:
۱۷۶۴
مساوی:
۹۰۰
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
محمد کاظمی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۱۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۳۰
تعداد بازدید:
۱۵۰۶۰
درصد كسب پیروزی :
%۵۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • 72
  ۷۲ بار قهرمانی
 • 54
  ۵۴ بار دومی
 • 51
  ۵۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب
دوستان
  هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!