پروفایل گل سرخ آرزوها به مربیگری محمد کاظمی
گل سرخ آرزوها
امتیاز کل :
۶۹۹۹
برد:
۷۷۷۶
باخت:
۱۶۹۴
مساوی:
۸۷۶
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
محمد کاظمی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۱۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۱/۰۸
تعداد بازدید:
۱۴۶۴۲
درصد كسب پیروزی :
%۶۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • 69
  ۶۹ بار قهرمانی
 • 53
  ۵۳ بار دومی
 • 48
  ۴۸ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب
دوستان
  هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!