پروفایل گل سرخ آرزوها به مربیگری محمد کاظمی
گل سرخ آرزوها
امتیاز کل :
۷۶۱۹
برد:
۸۴۵۶
باخت:
۱۸۴۳
مساوی:
۹۲۱
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
محمد کاظمی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۱۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۰۱
تعداد بازدید:
۱۵۴۵۷
درصد كسب پیروزی :
%۵۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • 75
  ۷۵ بار قهرمانی
 • 56
  ۵۶ بار دومی
 • 53
  ۵۳ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر حرفه ای
چمن
نوع عالی
دوستان
  هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!