پروفایل گل سرخ آرزوها به مربیگری محمد کاظمی
گل سرخ آرزوها
امتیاز کل :
۶۸۱۸
برد:
۷۵۲۳
باخت:
۱۶۴۵
مساوی:
۸۶۳
سیستم :
۵-۳-۲
استراتژی :
ضد حمله
محمد کاظمی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۱۱
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۲۸
تعداد بازدید:
۱۴۳۷۹
درصد كسب پیروزی :
%۶۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • 65
  ۶۵ بار قهرمانی
 • 53
  ۵۳ بار دومی
 • 48
  ۴۸ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
دوستان
  هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!