پروفایل کاتاناچیو به مربیگری هررا
کاتاناچیو
امتیاز کل :
۶۷۴۸
برد:
۱۳۰۲
باخت:
۱۰۵۱
مساوی:
۷۱۱
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس بلند
هررا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۲۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۱۴
تعداد بازدید:
۱۶۱۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 76
    ۷۶ بار قهرمانی
  • 58
    ۵۸ بار دومی
  • 41
    ۴۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای