پروفایل ارومیه رئال 2 به مربیگری امیر مورینیو 2
ارومیه رئال 2
امتیاز کل :
۹۹۹
برد:
۱۷۳
باخت:
۱۰۲
مساوی:
۱۲۹
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
امیر مورینیو 2
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۲/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۱/۱۰/۱۹
تعداد بازدید:
۱۰۳۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع متوسط
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع متوسط