پروفایل ستاره هآ48 به مربیگری امیر
ستاره هآ48
امتیاز کل :
۱۸۰۹
برد:
۱۲۷۸
باخت:
۴۷۴
مساوی:
۳۴۰
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
حمله
امیر
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۲/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۹
تعداد بازدید:
۵۰۰۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع متوسط
چمن
نوع متوسط