پروفایل قهرمان جاودانی به مربیگری ژنرال آبی ها
قهرمان جاودانی
امتیاز کل :
۵۰۵۲
برد:
۴۴۹۷
باخت:
۲۰۱۲
مساوی:
۷۰۳
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
سانتر
ژنرال آبی ها
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۲/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۰۴
تعداد بازدید:
۴۷۹۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 60
    ۶۰ بار قهرمانی
  • 36
    ۳۶ بار دومی
  • 27
    ۲۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
لیدر
لیدر
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی