پروفایل قهرمان جاودانی به مربیگری ژنرال آبی ها
قهرمان جاودانی
امتیاز کل :
۵۲۰۸
برد:
۴۵۲۵
باخت:
۲۲۱۳
مساوی:
۷۱۱
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
دفاع
ژنرال آبی ها
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۲/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۳۱
تعداد بازدید:
۴۹۳۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 60
    ۶۰ بار قهرمانی
  • 39
    ۳۹ بار دومی
  • 28
    ۲۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر