پروفایل قهرمان جاودانی به مربیگری ژنرال آبی ها
قهرمان جاودانی
امتیاز کل :
۵۷۲۲
برد:
۴۶۰۷
باخت:
۲۶۱۹
مساوی:
۷۶۳
سیستم :
۳-۶-۱
استراتژی :
دفاع
ژنرال آبی ها
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۲/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۰۲
تعداد بازدید:
۵۲۸۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 65
    ۶۵ بار قهرمانی
  • 43
    ۴۳ بار دومی
  • 35
    ۳۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب