پروفایل قهرمان جاودانی به مربیگری ژنرال آبی ها
قهرمان جاودانی
امتیاز کل :
۴۷۲۴
برد:
۴۴۴۰
باخت:
۱۶۱۸
مساوی:
۶۷۸
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
ژنرال آبی ها
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۲/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۲۷
تعداد بازدید:
۴۴۹۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 56
    ۵۶ بار قهرمانی
  • 36
    ۳۶ بار دومی
  • 25
    ۲۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر
نور
نوع عالی