پروفایل قهرمان جاودانی به مربیگری ژنرال آبی ها
قهرمان جاودانی
امتیاز کل :
۴۸۲۸
برد:
۴۴۵۹
باخت:
۱۷۳۹
مساوی:
۶۸۶
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
دفاع
ژنرال آبی ها
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۲/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۰۶
تعداد بازدید:
۴۵۸۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 56
    ۵۶ بار قهرمانی
  • 36
    ۳۶ بار دومی
  • 26
    ۲۶ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
لیدر
لیدر
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب