پروفایل قهرمان جاودانی به مربیگری ژنرال آبی ها
قهرمان جاودانی
امتیاز کل :
۵۵۲۸
برد:
۴۵۷۵
باخت:
۲۵۹۲
مساوی:
۷۴۶
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
سانتر
ژنرال آبی ها
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۲/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۲۷
تعداد بازدید:
۵۱۷۹
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 63
    ۶۳ بار قهرمانی
  • 41
    ۴۱ بار دومی
  • 32
    ۳۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر
چمن
نوع عالی