پروفایل قهرمان جاودانی به مربیگری ژنرال آبی ها
قهرمان جاودانی
امتیاز کل :
۴۸۹۶
برد:
۴۴۷۱
باخت:
۱۸۳۶
مساوی:
۶۹۰
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
پرس
ژنرال آبی ها
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۲/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۱/۰۵
تعداد بازدید:
۴۶۵۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 58
    ۵۸ بار قهرمانی
  • 36
    ۳۶ بار دومی
  • 26
    ۲۶ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر
نور
نوع عالی