پروفایل بارسلونا_6612 به مربیگری saeid..sajad
بارسلونا_6612
امتیاز کل :
۴۸۱۶
برد:
۴۰۲۳
باخت:
۷۵۹
مساوی:
۹۰۶
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
saeid..sajad
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۲۰
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۱۱/۱۴
تعداد بازدید:
۱۰۳۰۵۱
درصد كسب پیروزی :
%۵۴
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی