پروفایل رئال سارگل به مربیگری مینا
رئال سارگل
امتیاز کل :
۱۹۷۵
برد:
۲۹۹
باخت:
۴۳۰
مساوی:
۳۲۵
سیستم :
۳-۵-۲
استراتژی :
حمله
مینا
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۲/۱۱
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۱/۲۱
تعداد بازدید:
۱۹۱۱
درصد كسب پیروزی :
%۲۹
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی