پروفایل پیشی نازی به مربیگری نازگل
پیشی نازی
امتیاز کل :
۲۵۸۱
برد:
۷۶۸
باخت:
۵۳۱
مساوی:
۳۹۵
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
نازگل
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۲/۰۹
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۳/۰۱
تعداد بازدید:
۷۷۷۰
درصد كسب پیروزی :
%۳۹
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی