پروفایل قهرمان630 به مربیگری javab24.com
قهرمان630
امتیاز کل :
۱۶۴۹
برد:
۵۷۲
باخت:
۳۳۹
مساوی:
۵۱۶
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
javab24.com
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۲/۰۴
آخرین ورود :
۱۳۹۲/۰۶/۱۵
تعداد بازدید:
۱۲۱۵
درصد كسب پیروزی :
%۳۹
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
نور
نوع متوسط
چمن
نوع متوسط
صندلی
نوع معمولی