پروفایل نفرین عنکبوت به مربیگری ؟؟؟؟؟؟؟
نفرین عنکبوت
امتیاز کل :
۴۵۳۶
برد:
۳۰۵۷
باخت:
۱۵۵۳
مساوی:
۱۵۶۰
سیستم :
۳-۶-۱
استراتژی :
دفاع
؟؟؟؟؟؟؟
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۲/۰۴
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۲۹
تعداد بازدید:
۳۱۲۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۲
لیگ دسته ۲

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 30
    ۳۰ بار قهرمانی
  • 52
    ۵۲ بار دومی
  • 30
    ۳۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر ماهر