پروفایل نفرین عنکبوت به مربیگری ؟؟؟؟؟؟؟
نفرین عنکبوت
امتیاز کل :
۴۸۵۴
برد:
۳۵۹۷
باخت:
۱۶۰۲
مساوی:
۱۵۸۹
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
؟؟؟؟؟؟؟
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۲/۰۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۰۴
تعداد بازدید:
۳۵۳۹
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۲
لیگ دسته ۵

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 32
    ۳۲ بار قهرمانی
  • 56
    ۵۶ بار دومی
  • 32
    ۳۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی