پروفایل نفرین عنکبوت به مربیگری ؟؟؟؟؟؟؟
نفرین عنکبوت
امتیاز کل :
۴۷۰۸
برد:
۳۳۶۷
باخت:
۱۵۸۱
مساوی:
۱۵۷۱
سیستم :
۳-۳-۴
استراتژی :
سانتر
؟؟؟؟؟؟؟
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۲/۰۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۱/۱۰
تعداد بازدید:
۳۳۵۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۲
لیگ دسته ۳

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 32
    ۳۲ بار قهرمانی
  • 53
    ۵۳ بار دومی
  • 31
    ۳۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی