پروفایل نفرین عنکبوت به مربیگری ؟؟؟؟؟؟؟
نفرین عنکبوت
امتیاز کل :
۵۳۳۹
برد:
۳۹۶۸
باخت:
۱۷۹۰
مساوی:
۱۶۶۶
سیستم :
۳-۶-۱
استراتژی :
دفاع
؟؟؟؟؟؟؟
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۲/۰۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۰۱
تعداد بازدید:
۳۸۴۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۲
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 40
    ۴۰ بار قهرمانی
  • 58
    ۵۸ بار دومی
  • 33
    ۳۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع خوب