پروفایل نفرین عنکبوت به مربیگری ؟؟؟؟؟؟؟
نفرین عنکبوت
امتیاز کل :
۴۶۱۰
برد:
۳۱۹۷
باخت:
۱۵۶۷
مساوی:
۱۵۶۷
سیستم :
۳-۳-۴
استراتژی :
سانتر
؟؟؟؟؟؟؟
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۲/۰۴
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۰۲
تعداد بازدید:
۳۲۲۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۲
لیگ دسته ۳

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 31
    ۳۱ بار قهرمانی
  • 52
    ۵۲ بار دومی
  • 31
    ۳۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب