پروفایل نفرین عنکبوت به مربیگری ؟؟؟؟؟؟؟
نفرین عنکبوت
امتیاز کل :
۵۱۰۴
برد:
۳۷۳۲
باخت:
۱۷۴۳
مساوی:
۱۶۴۰
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
؟؟؟؟؟؟؟
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۲/۰۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۲۸
تعداد بازدید:
۳۷۱۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۲
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 36
    ۳۶ بار قهرمانی
  • 56
    ۵۶ بار دومی
  • 33
    ۳۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی