پروفایل نفرین عنکبوت به مربیگری ؟؟؟؟؟؟؟
نفرین عنکبوت
امتیاز کل :
۴۹۲۹
برد:
۳۶۲۲
باخت:
۱۷۲۵
مساوی:
۱۶۱۰
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
؟؟؟؟؟؟؟
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۲/۰۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۲۳
تعداد بازدید:
۳۶۵۵
درصد كسب پیروزی :
%۳۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۲
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 33
    ۳۳ بار قهرمانی
  • 56
    ۵۶ بار دومی
  • 32
    ۳۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی