پروفایل صحرای عشق به مربیگری جی
صحرای عشق
امتیاز کل :
۷۶۱۳
برد:
۲۲۰۹
باخت:
۱۱۹۳
مساوی:
۶۱۴
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
جی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۱۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
تعداد بازدید:
۲۷۶۸
درصد كسب پیروزی :
%۵۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 80
    ۸۰ بار قهرمانی
  • 60
    ۶۰ بار دومی
  • 54
    ۵۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب