پروفایل هینمان به مربیگری مووی.والپیپرز instagram
هینمان
امتیاز کل :
۷۰۹۱
برد:
۳۷۳۳
باخت:
۹۷۲
مساوی:
۸۰۵
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
پرس
مووی.والپیپرز instagram
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۱۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۱/۰۷
تعداد بازدید:
۱۴۷۱۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 55
    ۵۵ بار قهرمانی
  • 60
    ۶۰ بار دومی
  • 59
    ۵۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای