پروفایل هینمان به مربیگری @mtrailers
هینمان
امتیاز کل :
۷۳۱۲
برد:
۳۸۱۲
باخت:
۱۰۱۰
مساوی:
۸۲۴
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
پرس
@mtrailers
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۱۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۰۷
تعداد بازدید:
۱۴۹۷۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 56
    ۵۶ بار قهرمانی
  • 60
    ۶۰ بار دومی
  • 60
    ۶۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب