پروفایل هینمان به مربیگری @mtrailers
هینمان
امتیاز کل :
۷۴۶۰
برد:
۳۸۷۵
باخت:
۱۰۲۷
مساوی:
۸۴۰
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
پرس
@mtrailers
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۱۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۲۹
تعداد بازدید:
۱۵۱۶۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 58
    ۵۸ بار قهرمانی
  • 61
    ۶۱ بار دومی
  • 63
    ۶۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر حرفه ای