پروفایل هینمان به مربیگری @mtrailers
هینمان
امتیاز کل :
۷۸۴۰
برد:
۴۰۳۱
باخت:
۱۰۴۷
مساوی:
۸۸۴
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
پرس
@mtrailers
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۱۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۷
تعداد بازدید:
۱۵۵۰۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 58
    ۵۸ بار قهرمانی
  • 67
    ۶۷ بار دومی
  • 67
    ۶۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب