پروفایل هینمان به مربیگری @mtrailers
هینمان
امتیاز کل :
۷۱۶۶
برد:
۳۷۶۲
باخت:
۹۸۷
مساوی:
۸۱۰
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
پرس
@mtrailers
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۱۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۲/۰۹
تعداد بازدید:
۱۴۷۹۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 55
    ۵۵ بار قهرمانی
  • 60
    ۶۰ بار دومی
  • 60
    ۶۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب