پروفایل خروش پرسپولیس به مربیگری هادی
خروش پرسپولیس
امتیاز کل :
۲۱۴۷
برد:
۴۰۳
باخت:
۲۵۵
مساوی:
۲۸۶
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
هادی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۱/۲۰
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۹/۲۰
تعداد بازدید:
۸۷۱
درصد كسب پیروزی :
%۳۹
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب