پروفایل رئال ایرانی به مربیگری هیوا
رئال ایرانی
امتیاز کل :
۷۴۳۶
برد:
۶۹۷۴
باخت:
۱۲۰۲
مساوی:
۶۱۴
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
هیوا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۱۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۰۴
تعداد بازدید:
۱۵۹۰۷
درصد كسب پیروزی :
%۵۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۵

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 86
    ۸۶ بار قهرمانی
  • 50
    ۵۰ بار دومی
  • 46
    ۴۶ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
نور
نوع عالی
چمن
نوع معمولی