پروفایل رئال ایرانی به مربیگری هیوا
رئال ایرانی
امتیاز کل :
۷۵۷۹
برد:
۷۱۳۵
باخت:
۱۲۲۴
مساوی:
۶۲۴
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
هیوا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۱۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۲۸
تعداد بازدید:
۱۶۰۶۴
درصد كسب پیروزی :
%۵۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۵

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 89
    ۸۹ بار قهرمانی
  • 51
    ۵۱ بار دومی
  • 46
    ۴۶ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی