پروفایل رئال ایرانی به مربیگری هیوا
رئال ایرانی
امتیاز کل :
۷۳۶۶
برد:
۶۸۷۳
باخت:
۱۱۸۹
مساوی:
۶۰۹
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
هیوا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۱۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۰۵
تعداد بازدید:
۱۵۸۲۲
درصد كسب پیروزی :
%۵۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۴

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 85
    ۸۵ بار قهرمانی
  • 50
    ۵۰ بار دومی
  • 46
    ۴۶ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی