پروفایل رئال ایرانی به مربیگری هیوا
رئال ایرانی
امتیاز کل :
۷۱۹۷
برد:
۶۶۶۹
باخت:
۱۱۷۰
مساوی:
۶۰۲
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
هیوا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۱۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۱/۰۸
تعداد بازدید:
۱۵۶۶۶
درصد كسب پیروزی :
%۵۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۴

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 83
    ۸۳ بار قهرمانی
  • 49
    ۴۹ بار دومی
  • 45
    ۴۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی