پروفایل رئال ایرانی به مربیگری هیوا
رئال ایرانی
امتیاز کل :
۷۱۰۰
برد:
۶۵۵۸
باخت:
۱۱۵۵
مساوی:
۵۹۶
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
هیوا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۱۰
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۰۲
تعداد بازدید:
۱۵۵۴۴
درصد كسب پیروزی :
%۵۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۴

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 81
    ۸۱ بار قهرمانی
  • 49
    ۴۹ بار دومی
  • 45
    ۴۵ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب