پروفایل رئال ایرانی به مربیگری هیوا
رئال ایرانی
امتیاز کل :
۷۶۹۴
برد:
۷۱۶۹
باخت:
۱۲۵۴
مساوی:
۶۳۴
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
هیوا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۱۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۱
تعداد بازدید:
۱۶۲۱۶
درصد كسب پیروزی :
%۵۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 89
    ۸۹ بار قهرمانی
  • 52
    ۵۲ بار دومی
  • 48
    ۴۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع معمولی
لیدر
لیدر حرفه ای
نور
نوع معمولی