پروفایل ابولمن یونایتد به مربیگری مسیح
ابولمن یونایتد
امتیاز کل :
۱۵۷۴
برد:
۳۵۴
باخت:
۱۸۳
مساوی:
۱۵۱
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
مسیح
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۱/۱۴
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۲/۱۸
تعداد بازدید:
۱۷۳۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی