پروفایل بارسامنچستر به مربیگری جهان
بارسامنچستر
امتیاز کل :
۵۸۹۹
برد:
۲۵۷۲
باخت:
۱۹۸۰
مساوی:
۱۸۷۸
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
جهان
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۱/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۰۱
تعداد بازدید:
۲۹۰۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 61
    ۶۱ بار قهرمانی
  • 52
    ۵۲ بار دومی
  • 44
    ۴۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع معمولی
لیدر
لیدر
نور
نوع معمولی