پروفایل بارسامنچستر به مربیگری جهان
بارسامنچستر
امتیاز کل :
۵۲۰۸
برد:
۲۲۱۷
باخت:
۱۶۰۵
مساوی:
۱۴۷۹
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
پرس
جهان
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۱/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۱/۱۰
تعداد بازدید:
۲۵۳۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 54
    ۵۴ بار قهرمانی
  • 45
    ۴۵ بار دومی
  • 42
    ۴۲ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی