پروفایل بارسامنچستر به مربیگری جهان
بارسامنچستر
امتیاز کل :
۵۱۰۸
برد:
۲۱۶۹
باخت:
۱۵۴۲
مساوی:
۱۴۲۵
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
پرس
جهان
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۱/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۰۲
تعداد بازدید:
۲۴۶۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 54
    ۵۴ بار قهرمانی
  • 45
    ۴۵ بار دومی
  • 41
    ۴۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
لیدر
لیدر
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی