پروفایل بارسامنچستر به مربیگری جهان
بارسامنچستر
امتیاز کل :
۵۷۰۸
برد:
۲۴۴۳
باخت:
۱۸۹۲
مساوی:
۱۷۸۷
سیستم :
۳-۵-۲
استراتژی :
دفاع
جهان
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۱/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۲۸
تعداد بازدید:
۲۸۱۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 59
    ۵۹ بار قهرمانی
  • 50
    ۵۰ بار دومی
  • 44
    ۴۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع معمولی
لیدر
لیدر
صندلی
نوع معمولی