پروفایل بارسامنچستر به مربیگری جهان
بارسامنچستر
امتیاز کل :
۵۳۹۴
برد:
۲۳۰۱
باخت:
۱۶۹۷
مساوی:
۱۵۸۵
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
جهان
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۱/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۰۸
تعداد بازدید:
۲۶۵۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 57
    ۵۷ بار قهرمانی
  • 46
    ۴۶ بار دومی
  • 44
    ۴۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی