پروفایل بارسامنچستر به مربیگری جهان
بارسامنچستر
امتیاز کل :
۵۵۶۲
برد:
۲۳۷۱
باخت:
۱۸۱۵
مساوی:
۱۶۷۹
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
جهان
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۱/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۰۵
تعداد بازدید:
۲۷۵۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 58
    ۵۸ بار قهرمانی
  • 48
    ۴۸ بار دومی
  • 44
    ۴۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
لیدر
لیدر
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی