پروفایل گوگول شهر کردی به مربیگری 093467
گوگول شهر کردی
امتیاز کل :
۲۸۴۷
برد:
۱۰۱۸
باخت:
۶۰۲
مساوی:
۴۳۲
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
ضد حمله
093467
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۱/۰۶
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۰۳/۲۴
تعداد بازدید:
۸۶۶۰
درصد كسب پیروزی :
%۳۳
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی