پروفایل گوگول شهر کردی به مربیگری 093467
گوگول شهر کردی
امتیاز کل :
۳۱۲۷
برد:
۱۰۷۷
باخت:
۶۵۹
مساوی:
۵۲۳
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
ضد حمله
093467
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۱/۰۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۲۲
تعداد بازدید:
۸۷۳۰
درصد كسب پیروزی :
%۳۲
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی