پروفایل گوگول شهر کردی به مربیگری 093467
گوگول شهر کردی
امتیاز کل :
۲۸۵۱
برد:
۱۰۱۸
باخت:
۶۰۹
مساوی:
۴۳۴
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
ضد حمله
093467
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۱/۰۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۱۸
تعداد بازدید:
۸۶۷۵
درصد كسب پیروزی :
%۳۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۳
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 17
    ۱۷ بار قهرمانی
  • 22
    ۲۲ بار دومی
  • 22
    ۲۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی