پروفایل پرسپوليس واقعی به مربیگری مهدی6699
پرسپوليس واقعی
امتیاز کل :
۳۰۰۲
برد:
۶۰۵
باخت:
۴۷۵
مساوی:
۵۳۵
سیستم :
۳-۶-۱
استراتژی :
دفاع
مهدی6699
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۱/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۱۰
تعداد بازدید:
۲۵۹۵
درصد كسب پیروزی :
%۳۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 23
    ۲۳ بار قهرمانی
  • 26
    ۲۶ بار دومی
  • 21
    ۲۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی