پروفایل پرسپوليس واقعی به مربیگری مهدی6699
پرسپوليس واقعی
امتیاز کل :
۳۱۸۸
برد:
۶۲۷
باخت:
۵۲۳
مساوی:
۵۷۳
سیستم :
۳-۶-۱
استراتژی :
دفاع
مهدی6699
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۱/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۲۶
تعداد بازدید:
۲۷۲۸
درصد كسب پیروزی :
%۳۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 23
    ۲۳ بار قهرمانی
  • 27
    ۲۷ بار دومی
  • 23
    ۲۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی