پروفایل پرسپوليس واقعی به مربیگری مهدی6699
پرسپوليس واقعی
امتیاز کل :
۲۹۶۶
برد:
۶۰۱
باخت:
۴۶۵
مساوی:
۵۲۷
سیستم :
۳-۶-۱
استراتژی :
دفاع
مهدی6699
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۱/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۱۲/۰۴
تعداد بازدید:
۲۵۴۱
درصد كسب پیروزی :
%۳۷
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی