پروفایل پرسپوليس واقعی به مربیگری مهدی6699
پرسپوليس واقعی
امتیاز کل :
۳۰۸۵
برد:
۶۱۴
باخت:
۴۹۷
مساوی:
۵۵۴
سیستم :
۳-۶-۱
استراتژی :
دفاع
مهدی6699
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۱/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۵
تعداد بازدید:
۲۶۵۸
درصد كسب پیروزی :
%۳۶
بدون لیگ!

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی