پروفایل پسر جهنم به مربیگری ایمان
پسر جهنم
امتیاز کل :
۲۶۵۱
برد:
۹۲۳
باخت:
۳۸۳
مساوی:
۳۳۷
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
ایمان
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۱/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۴/۱۵
تعداد بازدید:
۲۲۷۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
چمن
نوع متوسط
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع متوسط