پروفایل دال707 به مربیگری فرزام
دال707
امتیاز کل :
۲۰۱۹
برد:
۳۲۲
باخت:
۲۸۰
مساوی:
۲۹۸
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
فرزام
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۱/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۰۲/۱۶
تعداد بازدید:
۱۱۶۴
درصد كسب پیروزی :
%۳۶
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی