پروفایل مهرآفرید به مربیگری مهرآفرید
مهرآفرید
امتیاز کل :
۵۶۴۷
برد:
۴۲۵۷
باخت:
۲۴۹۵
مساوی:
۲۹۹۲
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
مهرآفرید
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۱/۰۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۲۷
تعداد بازدید:
۴۱۵۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 58
    ۵۸ بار قهرمانی
  • 47
    ۴۷ بار دومی
  • 45
    ۴۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع عالی