پروفایل مهرآفرید به مربیگری مهرآفرید
مهرآفرید
امتیاز کل :
۵۰۰۳
برد:
۳۸۶۷
باخت:
۲۱۵۲
مساوی:
۲۶۰۳
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
مهرآفرید
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۱/۰۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۱/۰۶
تعداد بازدید:
۳۸۳۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 51
    ۵۱ بار قهرمانی
  • 40
    ۴۰ بار دومی
  • 41
    ۴۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر ماهر