پروفایل مهرآفرید به مربیگری مهرآفرید
مهرآفرید
امتیاز کل :
۵۱۷۳
برد:
۳۹۹۵
باخت:
۲۲۲۷
مساوی:
۲۶۸۷
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
مهرآفرید
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۱/۰۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۰۵
تعداد بازدید:
۳۹۲۹
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 53
    ۵۳ بار قهرمانی
  • 42
    ۴۲ بار دومی
  • 43
    ۴۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی