پروفایل مهرآفرید به مربیگری مهرآفرید
مهرآفرید
امتیاز کل :
۴۸۳۶
برد:
۳۷۳۹
باخت:
۲۰۷۰
مساوی:
۲۴۸۱
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
مهرآفرید
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۱/۰۲
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۲۸
تعداد بازدید:
۳۷۱۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 49
    ۴۹ بار قهرمانی
  • 39
    ۳۹ بار دومی
  • 39
    ۳۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی