پروفایل مهرآفرید به مربیگری مهرآفرید
مهرآفرید
امتیاز کل :
۵۳۲۸
برد:
۴۱۲۳
باخت:
۲۲۷۷
مساوی:
۲۷۸۴
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
پرس
مهرآفرید
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۱/۰۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۰۱
تعداد بازدید:
۴۰۱۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 54
    ۵۴ بار قهرمانی
  • 43
    ۴۳ بار دومی
  • 44
    ۴۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب