پروفایل مهرآفرید به مربیگری مهرآفرید
مهرآفرید
امتیاز کل :
۵۰۷۶
برد:
۳۹۲۵
باخت:
۲۱۹۶
مساوی:
۲۶۵۲
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
مهرآفرید
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۱/۰۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۲/۰۶
تعداد بازدید:
۳۸۸۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 52
    ۵۲ بار قهرمانی
  • 40
    ۴۰ بار دومی
  • 41
    ۴۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی