پروفایل مهرآفرید به مربیگری مهرآفرید
مهرآفرید
امتیاز کل :
۵۵۰۰
برد:
۴۱۹۹
باخت:
۲۳۴۸
مساوی:
۲۹۱۱
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
مهرآفرید
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۱/۰۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۳۱
تعداد بازدید:
۴۰۷۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 56
    ۵۶ بار قهرمانی
  • 46
    ۴۶ بار دومی
  • 45
    ۴۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر ماهر