پروفایل مهرآفرید به مربیگری مهرآفرید
مهرآفرید
امتیاز کل :
۴۹۳۰
برد:
۳۸۰۹
باخت:
۲۱۲۴
مساوی:
۲۵۶۰
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
مهرآفرید
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۱/۰۲
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۰۹
تعداد بازدید:
۳۷۸۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 51
    ۵۱ بار قهرمانی
  • 39
    ۳۹ بار دومی
  • 40
    ۴۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع خوب