پروفایل اس اس توتو به مربیگری بهزاد
اس اس توتو
امتیاز کل :
۵۰۱۹
برد:
۶۵۳۱
باخت:
۱۰۲۹
مساوی:
۱۲۱۲
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
بهزاد
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۱/۰۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۱/۰۸
تعداد بازدید:
۴۶۰۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۴
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 46
    ۴۶ بار قهرمانی
  • 48
    ۴۸ بار دومی
  • 41
    ۴۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی