پروفایل اس اس توتو به مربیگری بهزاد
اس اس توتو
امتیاز کل :
۵۵۰۶
برد:
۶۹۶۲
باخت:
۱۲۳۶
مساوی:
۱۴۲۸
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
بهزاد
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۱/۰۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۳۱
تعداد بازدید:
۴۹۵۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۴
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 50
    ۵۰ بار قهرمانی
  • 52
    ۵۲ بار دومی
  • 46
    ۴۶ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی