پروفایل اس اس توتو به مربیگری بهزاد
اس اس توتو
امتیاز کل :
۵۶۸۴
برد:
۷۱۰۱
باخت:
۱۲۹۱
مساوی:
۱۵۲۷
سیستم :
۳-۶-۱
استراتژی :
دفاع
بهزاد
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۱/۰۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۰۲
تعداد بازدید:
۵۰۷۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۴
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 51
    ۵۱ بار قهرمانی
  • 55
    ۵۵ بار دومی
  • 46
    ۴۶ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای