پروفایل اس اس توتو به مربیگری بهزاد
اس اس توتو
امتیاز کل :
۴۹۴۵
برد:
۶۴۶۴
باخت:
۹۹۲
مساوی:
۱۱۷۸
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
بهزاد
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۱/۰۱
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۰۹
تعداد بازدید:
۴۵۴۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۴
لیگ دسته ۵

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 46
    ۴۶ بار قهرمانی
  • 46
    ۴۶ بار دومی
  • 41
    ۴۱ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای