پروفایل اس اس توتو به مربیگری بهزاد
اس اس توتو
امتیاز کل :
۵۱۹۲
برد:
۶۶۵۰
باخت:
۱۱۰۴
مساوی:
۱۲۸۸
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
بهزاد
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۱/۰۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۰۵
تعداد بازدید:
۴۷۱۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۴
لیگ دسته ۵

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 48
    ۴۸ بار قهرمانی
  • 52
    ۵۲ بار دومی
  • 42
    ۴۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی