پروفایل اس اس توتو به مربیگری بهزاد
اس اس توتو
امتیاز کل :
۴۸۴۶
برد:
۶۳۹۸
باخت:
۹۲۴
مساوی:
۱۱۴۳
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
بهزاد
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۱/۰۱
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۲۷
تعداد بازدید:
۴۴۵۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۴
لیگ دسته ۴

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 45
    ۴۵ بار قهرمانی
  • 46
    ۴۶ بار دومی
  • 41
    ۴۱ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی