پروفایل اس اس توتو به مربیگری بهزاد
اس اس توتو
امتیاز کل :
۵۳۶۰
برد:
۶۸۶۶
باخت:
۱۱۳۷
مساوی:
۱۳۳۰
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
بهزاد
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۱/۰۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۰۱
تعداد بازدید:
۴۸۵۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۴
لیگ دسته ۴

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 50
    ۵۰ بار قهرمانی
  • 52
    ۵۲ بار دومی
  • 44
    ۴۴ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی