پروفایل مملی 2030 به مربیگری مملدون
مملی 2030
امتیاز کل :
۳۰۸۶
برد:
۷۷۷
باخت:
۵۶۴
مساوی:
۵۰۰
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
مملدون
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۰/۳۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۷
تعداد بازدید:
۴۰۸۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 23
    ۲۳ بار قهرمانی
  • 28
    ۲۸ بار دومی
  • 33
    ۳۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی