پروفایل مملی 2030 به مربیگری مملدون
مملی 2030
امتیاز کل :
۲۹۷۶
برد:
۶۵۴
باخت:
۵۳۴
مساوی:
۴۳۸
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
مملدون
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۰/۳۰
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۵/۲۳
تعداد بازدید:
۴۰۱۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی