پروفایل مملی 2030 به مربیگری مملدون
مملی 2030
امتیاز کل :
۳۲۵۰
برد:
۸۲۸
باخت:
۷۲۵
مساوی:
۵۹۷
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
مملدون
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۰/۳۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۷
تعداد بازدید:
۴۲۳۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 25
    ۲۵ بار قهرمانی
  • 28
    ۲۸ بار دومی
  • 35
    ۳۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی