پروفایل اف سی شهرک قدس به مربیگری vنرزxzvcxzزطظر
اف سی شهرک قدس
امتیاز کل :
۳۷۰۷
برد:
۲۷۵۰
باخت:
۸۷۵
مساوی:
۳۱۴
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
سانتر
vنرزxzvcxzزطظر
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۰/۲۶
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۴/۲۶
تعداد بازدید:
۳۵۴۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۹
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر ماهر
نور
نوع عالی