پروفایل میلیونرهاااااا به مربیگری داریوش
میلیونرهاااااا
امتیاز کل :
۴۸۴۰
برد:
۶۶۲۶
باخت:
۷۲۵
مساوی:
۹۵۶
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
داریوش
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۰/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۲۸
تعداد بازدید:
۳۱۳۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 49
    ۴۹ بار قهرمانی
  • 29
    ۲۹ بار دومی
  • 39
    ۳۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع معمولی
لیدر
لیدر ماهر