پروفایل میلیونرهاااااا به مربیگری داریوش
میلیونرهاااااا
امتیاز کل :
۴۹۱۲
برد:
۶۷۶۴
باخت:
۷۳۷
مساوی:
۹۶۷
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
داریوش
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۰/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۰۱
تعداد بازدید:
۳۱۸۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 49
    ۴۹ بار قهرمانی
  • 29
    ۲۹ بار دومی
  • 40
    ۴۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
نور
نوع معمولی
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع معمولی