پروفایل میلیونرهاااااا به مربیگری داریوش
میلیونرهاااااا
امتیاز کل :
۵۴۶۰
برد:
۷۶۳۷
باخت:
۸۰۱
مساوی:
۱۰۲۶
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
داریوش
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۰/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۲۷
تعداد بازدید:
۳۴۸۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 52
    ۵۲ بار قهرمانی
  • 36
    ۳۶ بار دومی
  • 40
    ۴۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
لیدر
لیدر ماهر