پروفایل میلیونرهاااااا به مربیگری داریوش
میلیونرهاااااا
امتیاز کل :
۵۳۱۰
برد:
۷۴۱۶
باخت:
۷۸۹
مساوی:
۱۰۰۶
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
داریوش
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۰/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۰۴
تعداد بازدید:
۳۴۲۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 52
    ۵۲ بار قهرمانی
  • 34
    ۳۴ بار دومی
  • 40
    ۴۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی