پروفایل میلیونرهاااااا به مربیگری داریوش
میلیونرهاااااا
امتیاز کل :
۵۰۳۳
برد:
۶۹۳۳
باخت:
۷۴۴
مساوی:
۹۷۵
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
داریوش
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۰/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۱/۱۰
تعداد بازدید:
۳۲۴۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 49
    ۴۹ بار قهرمانی
  • 33
    ۳۳ بار دومی
  • 40
    ۴۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی