پروفایل میلیونرهاااااا به مربیگری داریوش
میلیونرهاااااا
امتیاز کل :
۵۵۹۱
برد:
۷۷۰۲
باخت:
۸۲۶
مساوی:
۱۰۴۹
سیستم :
۵-۳-۲
استراتژی :
دفاع
داریوش
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۰/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۱۸
تعداد بازدید:
۳۵۶۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 52
    ۵۲ بار قهرمانی
  • 37
    ۳۷ بار دومی
  • 40
    ۴۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی