پروفایل جامبی به مربیگری عقرب
جامبی
امتیاز کل :
۶۳۹۹
برد:
۱۰۰۷
باخت:
۱۴۱۲
مساوی:
۶۹۹
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
عقرب
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۱۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۱۴
تعداد بازدید:
۱۱۱۴
درصد كسب پیروزی :
%۳۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 70
    ۷۰ بار قهرمانی
  • 41
    ۴۱ بار دومی
  • 41
    ۴۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر حرفه ای