پروفایل جامبی به مربیگری عقرب
جامبی
امتیاز کل :
۶۲۴۱
برد:
۹۸۱
باخت:
۱۳۹۰
مساوی:
۶۸۵
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
عقرب
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۱۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۱۸
تعداد بازدید:
۱۰۹۱
درصد كسب پیروزی :
%۳۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 69
    ۶۹ بار قهرمانی
  • 40
    ۴۰ بار دومی
  • 40
    ۴۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی