پروفایل بلک تیم به مربیگری 63002
بلک تیم
امتیاز کل :
۳۷۱۲
برد:
۱۷۸۳
باخت:
۱۷۴۷
مساوی:
۱۲۳۴
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
حمله
63002
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۰/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۶/۰۷
تعداد بازدید:
۲۳۵۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی