پروفایل تاج استقلالي به مربیگری تیم خریدارم
تاج استقلالي
امتیاز کل :
۲۲۵۰
برد:
۱۴۰۵
باخت:
۳۸۳
مساوی:
۴۵۲
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
تیم خریدارم
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۰/۰۷
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۳/۱۹
تعداد بازدید:
۱۴۰۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
چمن
نوع متوسط
نور
نوع متوسط
صندلی
نوع معمولی