پروفایل لامرود 3 به مربیگری حاج علی
لامرود 3
امتیاز کل :
۲۸۵۶
برد:
۱۱۸۱
باخت:
۶۲۰
مساوی:
۷۸۹
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
حاج علی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۰/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۶/۱۷
تعداد بازدید:
۱۱۰۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی