پروفایل پرسپولیس کبییر به مربیگری ناخدای سرخ
پرسپولیس کبییر
امتیاز کل :
۳۲۲۲
برد:
۴۳۳۸
باخت:
۵۴۲
مساوی:
۵۸۴
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
ناخدای سرخ
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۰/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۱۲/۲۲
تعداد بازدید:
۵۱۰۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی