پروفایل نسرین لامرد به مربیگری نسرین
نسرین لامرد
امتیاز کل :
۱۱۷۳
برد:
۳۲۱
باخت:
۲۸۶
مساوی:
۳۹۴
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
نسرین
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۰/۰۴
آخرین ورود :
۱۳۹۱/۱۰/۲۶
تعداد بازدید:
۵۷۵
درصد كسب پیروزی :
%۳۷
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع متوسط
نور
نوع متوسط