پروفایل اتحادمورچه ها به مربیگری ساناز
اتحادمورچه ها
امتیاز کل :
۲۲۴۷
برد:
۳۵۲
باخت:
۴۳۵
مساوی:
۳۳۰
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
دفاع
ساناز
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۹/۲۷
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۵/۱۰
تعداد بازدید:
۲۱۰۱
درصد كسب پیروزی :
%۳۴
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
نور
نوع متوسط