پروفایل اهورامهر به مربیگری اهورا
اهورامهر
امتیاز کل :
۶۸۲۱
برد:
۵۳۶۳
باخت:
۸۶۵
مساوی:
۱۱۱۴
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
اهورا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۱/۰۶
تعداد بازدید:
۹۳۷۳۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۲
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 73
    ۷۳ بار قهرمانی
  • 50
    ۵۰ بار دومی
  • 56
    ۵۶ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای