پروفایل اهورامهر به مربیگری اهورا
اهورامهر
امتیاز کل :
۷۲۴۳
برد:
۵۴۳۲
باخت:
۹۲۳
مساوی:
۱۱۶۹
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
اهورا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۲۸
تعداد بازدید:
۹۳۹۸۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۲
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 80
    ۸۰ بار قهرمانی
  • 51
    ۵۱ بار دومی
  • 57
    ۵۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر حرفه ای