پروفایل اهورامهر به مربیگری اهورا
اهورامهر
امتیاز کل :
۶۹۷۹
برد:
۵۳۸۹
باخت:
۸۸۰
مساوی:
۱۱۴۲
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
اهورا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۰۹
تعداد بازدید:
۹۳۸۳۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۲
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 75
    ۷۵ بار قهرمانی
  • 50
    ۵۰ بار دومی
  • 56
    ۵۶ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی