پروفایل اهورامهر به مربیگری اهورا
اهورامهر
امتیاز کل :
۷۱۲۲
برد:
۵۴۱۰
باخت:
۸۹۹
مساوی:
۱۱۶۱
سیستم :
۵-۳-۲
استراتژی :
دفاع
اهورا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۰۵
تعداد بازدید:
۹۳۹۱۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۲
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 77
    ۷۷ بار قهرمانی
  • 51
    ۵۱ بار دومی
  • 57
    ۵۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای