پروفایل اهورامهر به مربیگری اهورا
اهورامهر
امتیاز کل :
۷۴۳۷
برد:
۵۴۶۶
باخت:
۹۴۲
مساوی:
۱۱۸۱
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
سانتر
اهورا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۰۱
تعداد بازدید:
۹۴۰۶۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۲
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 81
    ۸۱ بار قهرمانی
  • 53
    ۵۳ بار دومی
  • 58
    ۵۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای