پروفایل اهورامهر به مربیگری اهورا
اهورامهر
امتیاز کل :
۶۶۳۸
برد:
۵۳۲۶
باخت:
۸۴۳
مساوی:
۱۰۹۰
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
اهورا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۲۸
تعداد بازدید:
۹۳۵۸۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۲
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 71
    ۷۱ بار قهرمانی
  • 49
    ۴۹ بار دومی
  • 55
    ۵۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی