پروفایل اهورامهر به مربیگری اهورا
اهورامهر
امتیاز کل :
۶۷۳۴
برد:
۵۳۴۶
باخت:
۸۵۳
مساوی:
۱۰۹۸
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
اهورا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
تعداد بازدید:
۹۳۶۵۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۲
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 72
    ۷۲ بار قهرمانی
  • 50
    ۵۰ بار دومی
  • 56
    ۵۶ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب