پروفایل ایمون زاید به مربیگری وحید خان
ایمون زاید
امتیاز کل :
۳۵۸۴
برد:
۴۱۲۱
باخت:
۸۵۵
مساوی:
۷۶۷
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
وحید خان
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۹/۲۱
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۶/۰۶
تعداد بازدید:
۵۰۰۷
درصد كسب پیروزی :
%۳۷
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی