پروفایل هرکولس به مربیگری مارکوس پاکتا
هرکولس
امتیاز کل :
۷۷۷۸
برد:
۱۳۸۴
باخت:
۹۸۸
مساوی:
۶۶۲
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
مارکوس پاکتا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۷
تعداد بازدید:
۲۹۷۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 74
    ۷۴ بار قهرمانی
  • 62
    ۶۲ بار دومی
  • 67
    ۶۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع معمولی
لیدر
لیدر حرفه ای
چمن
نوع عالی