پروفایل هرکولس به مربیگری مارکوس پاکتا
هرکولس
امتیاز کل :
۶۸۶۱
برد:
۱۲۰۳
باخت:
۸۷۳
مساوی:
۵۸۹
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
مارکوس پاکتا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۲۹
تعداد بازدید:
۲۱۵۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 69
    ۶۹ بار قهرمانی
  • 53
    ۵۳ بار دومی
  • 58
    ۵۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای