پروفایل هرکولس به مربیگری مارکوس پاکتا
هرکولس
امتیاز کل :
۶۹۲۳
برد:
۱۲۱۵
باخت:
۸۹۳
مساوی:
۵۹۵
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
مارکوس پاکتا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۰۲
تعداد بازدید:
۲۲۳۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 69
    ۶۹ بار قهرمانی
  • 54
    ۵۴ بار دومی
  • 58
    ۵۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر حرفه ای