پروفایل هرکولس به مربیگری مارکوس پاکتا
هرکولس
امتیاز کل :
۷۳۹۱
برد:
۱۳۱۴
باخت:
۹۳۹
مساوی:
۶۳۱
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
مارکوس پاکتا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۰۴
تعداد بازدید:
۲۶۴۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 72
    ۷۲ بار قهرمانی
  • 60
    ۶۰ بار دومی
  • 63
    ۶۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر حرفه ای
چمن
نوع عالی