پروفایل هرکولس به مربیگری مارکوس پاکتا
هرکولس
امتیاز کل :
۷۲۱۰
برد:
۱۲۷۵
باخت:
۹۲۵
مساوی:
۶۱۷
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
مارکوس پاکتا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۰۹
تعداد بازدید:
۲۴۹۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 71
    ۷۱ بار قهرمانی
  • 57
    ۵۷ بار دومی
  • 62
    ۶۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی